Schone lucht voor iedereen!
Voor info bel: 085 400 1003 of email onsnlde

Wat is astma?

Astma is een chronische ontsteking aan de longen en luchtwegen. Dit houdt dus in dat mensen met astma last hebben van terugkerende belemmeringen aan de luchtwegen.

Symptomen van astma zijn onder andere kortademigheid, hoesten, benauwd voelen en een korte ademhaling. Een aanval kan optreden bij het inademen van irriterende stoffen waarvoor de betreffende persoon allergisch kan zijn, maar ook na zware inspanningen. Ook een verkoudheid kan voor een astma-patiënt tot een astma-aanval leiden. Een aanval kan heel licht zijn, maar ook levensbedreigend.

Doktoren en onderzoeksteams nemen aan dat astma een gevolg is van genetische factoren en invloed vanuit de omgeving van de patiënt.

Astma kan in verschillende gradaties worden ingedeeld. Astma kan ook worden geclassificeerd als een atopische of een niet-atopische aandoening. Dit houdt in dat astma bij sommige patiënten zich kan ontwikkelen op basis van aanleg voor overgevoeligheidsreacties

Heeft u veel last van verontreinigde stoffen in de lucht of reageert u overgevoelig op bepaalde stoffen? Heeft u of iemand in uw nabije omgeving last van astma? Probeer dan eens de lucht om u heen te zuiveren met een ionisator of luchtreiniger. Deze reinigen de lucht om u heen van stoffen die tot een astma-aanval kunnen leiden.